Jestem specjalistą pediatrii oraz neurologii dziecięcej. Egzamin specjalizacyjny z pediatrii zdałam w roku 2003, natomiast z neurologii dziecięcej - w roku 2007. W roku 2003 obroniłam pracę doktorską, w roku 2016 otrzymałam stopień doktora habilitowanego, a w roku 2022- tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pracę lekarza podjęłam po stażu podyplomowym w roku 1996, początkowo w II Klinice Pediatrii; dzięki stypendium dla najlepszych absolwentów Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach mogłam dokonać wyboru miejsca pracy oraz specjalizacji, od początku mojej pracy zawodowej chciałam zajmować się problemami neurologicznymi okresu dzieciństwa. W pracy lekarza Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zajmuję się pełnym profilem schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego u dzieci. Pełnię rolę konsultanta Oddziału Intensywnej Opieki, Kardiochirurgii, Onkologii i Hematologii, Intensywnej Terapii Noworodka oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ponadto jestem konsultantem z zakresu pediatrii i neurologii dziecięcej w Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jestem zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach. Pełniłam rolę eksperta w panelach poświęconych leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni, choroby Pompe oraz stwardnienia rozsianego u dzieci. Od roku 2022 jestem członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej (EPNS) oraz przedstawicielem EPNS w Europejskim Towarzystwie Niepełnosprawności Dziecięcej (EACD) oraz panelu udarowym Europejskiej Akademii Neurologii (EAN).


Zapewniam profesjonalną opiekę nad dziećmi z następującymi problemami:
  • zaburzenia neurorozwojowe, w tym spektrum autyzmu, padaczka
  • niepadaczkowe stany napadowe
  • drgawki gorączkowe
  • tiki
  • bóle głowy
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • choroby nerwowo-mięśniowe , trudności szkolne