Wizyta
  • Wizyta rozpoczyna się od wywiadu dotyczącego przebiegu okresu okołoporodowego, rozwoju dziecka we wczesnym okresie oraz chorób przebytych, a także- ewentualnego leczenia. Kolejno zostanie przeprowadzone badanie neurologiczne dziecka z oceną neurorozwojową.
  • Wszystkie informacje dotyczące wywiadu oraz badania zostaną umieszczone na karcie - wydruku z aktualnej wizyty oraz wydane Opiekunom/Rodzicom Pacjenta i opatrzone pieczątką.
  • Na wydruku znajdą się informacje dotyczące ewentualnych skierowania( np. do badania EEG, USG , leczenia szpitalnego), zalecenia oraz numery recept .
  • Zaświadczenia dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności są wydawane w dniu badania dziecka z datą badania.

Dokumenty niezbędne podczas wizyty:

  • książeczka zdrowia dziecka
  • karty wypisowe leczenia szpitalnego
  • wyniki badań przeprowadzonych ambulatoryjnie (badania TK, MR, USG, badania laboratoryjne)
  • opinie z badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • informacje z przedszkola/szkoły
  • zaświadczenia od specjalistów opiekujących się dzieckiem ( okulista, ortopeda, fizjoterapeuta, psychiatra, kardiolog)


W godzinach dopołudniowych podczas pracy w szpitalu oraz ze studentami nie zawsze mogę odebrać telefon- proszę o kontakt w drodze sms, odpowiem!

Cennik:

Koszt wizyty   350 zł

E-porada( ocena wyników badań , modyfikacja leczenia) drogą e-mail/ telefoniczną( po umówieniu terminu) 200zł
Wysłanie kopii dokumentacji medycznej listem poleconym  100 zł
O konieczności wydania kopii dokumentacji podczas wizyty proszę informować z wyprzedzeniem, przed wizytą! ( droga smsa)
W przypadku konieczności wypisania druków zaopatrzenia medycznego ( np. ortezy, obuwie ortopedyczne itd.) proszę porozumieć się z fizjoterapeutą, jaki sprzęt ( numer katalogowy) jest potrzeby.  
Płatność gotówką. 

FAKTURA ZA WIZYTĘ JEST WYDAWANA W DNIU WIZYTY.  PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE DOKŁADNYCH DANYCH DO JEJ WYSTAWIENIA ( NIP , ADRES, NAZWA )