Publikacje naukowe

     Jestem współautorką 265 prac naukowych, z czego 55 osiągnęło łączną wartość IF( wskaźnika oddziaływania ) 129.021, a punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3250.    Ponadto jestem współautorką  blisko 150 doniesień prezentowanych podczas naukowych konferencji w Polsce i za granicą. Wielokrotnie byłam zapraszanym prelegentem na zjazdy krajowe i zagraniczne, a w roku 2022 jako członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej zostałam zaproszona do wygłoszenia prestiżowego wystąpienia w sesji podsumowującej zjazd w Glasgow.
    Jako wieloletni współpracownik IPSO(International Pediatric Stroke Organisation )byłam  członkiem Komitetu Naukowego założycielskiego zjazdu tej organizacji, zajmującej się szeroko rozumianymi problemami chorób naczyniowych mózgu u dzieci,  w roku 2022. Podczas tego zjazdu zostałam zaproszona do wygłoszenia wystąpienia w sesji otwierającej zjazd, a także prowadzenia sesji poświęconej leczeniu nadostrej fazy udaru dziecięcego.  Jestem członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma organizacji IPSO, zostałam zaproszona do napisania wstępnego artykułu do inauguracyjnego numeru czasopisma( IPSO Newspaper).