Książki

Jestem współautorką pierwszego w Polsce podręcznika poświęconego udarowi mózgu u dzieci, omawia on aktualne zagadnienia dotyczące przebiegu, czynników ryzyka , metod diagnozowania i leczenia, a także- rokowania u dziecka z udarem( PZWL,2021)

Jestem redaktorem podręcznika : " Neurologia dziecięca w praktyce pediatry. Nowe spojrzenie." (PZWL2022).
Praca powstała we współpracy z czołowymi specjalistami w zakresie poszczególnych problemów neurologii dziecięcej z całej Polski. 

Współpraca z inżynierami z Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaowocowała opracowaniem monografii poświęconej badaniom chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym leczonych toksyną botulinową bądź jedynie rehabilitowanych ( Wydawnictwo Politechniki Śląskiej , 2016)